Sist oppdatert: 08.06.2022

Se liste over 15 siste endringer

Faglig samarbeid

 

Det er innledet et samarbeid mellom de største botaniske hagene og arboretene i Norge om et felles databaseverktøy (IrisBG) til å administrere og lagre dokumentasjon om samlingene. Rogaland Arboret og Stavanger botaniske hage har i fellesskap skaffet lisens til dette, og startet oppbyggingen av hver sin database for samlingene. Det vil med tiden bli mulig for alle å søke i hagenes database via Internett.

 

Samarbeidet har som mål å sikre faglig innholdsrike plantesamlinger med god og tilgjengelig dokumentasjon slik at samlingene skal kunne ha forskningsmessig interesse.

Rogaland Arboret og Stavanger botaniske hage samarbeider også om en felles frøliste (Index Seminum), som et ledd i et internasjonalt frøutvekslingsopplegg mellom botaniske hager og arboret.

 

Et mer langsiktig mål er å kunne bidra i forsknings- og utviklingsprosjekt for å frambringe plantefaglig kunnskap til nytte og glede innenfor den grønne sektor.   

 


Parti med hageasalea fra Rhododendrondalen.

Nettstedet er utviklet av InBusiness AS