Sist oppdatert: 22.01.2022

Se liste over 15 siste endringer

NY NATURSTI 2015

Sommeren 2015 ble det etablert en ny 10-posters natursti sentralt i Arboretet. Denne aktivitetsbaserte naturstiløypa er lokalisert langs stitraséen rundt Sktittjørn. Bare på strekningen mellom P-plassene og Kafeteriaen, kan en allerede få med seg ca halvparten av postene. Postene er lagt opp slik at disse kan brukes helt uavhengig av hverandre og i tilfeldig rekkefølge. Her vil en kunne finne spørsmål og oppgaver som spenner over et bredt register av naturfaglige tema. En tur rundt tjørnet her kan gi noen og enhver noen interessante aha-opplevelser og passer både for unge og eldre.

  

 

Naturstien langs Lyngstien-Utsikten-Eikestien  (nov. 2010)

Trasé: Løypen (7 poster) starter godt og vel 100 m innenfor den innerste av parkeringsplassene, nærmere bestemt fra krysset Solstien / Lerkestien. Fra Solstien går løypen et stykke oppover Lerkestien, før den går over og følger Utsikten videre. Etter ca 200m, bøyer løypen av denne stien og vender nedover mot den siste posten ved Eikedammen. Herifra følger en så Eikestien videre nedover til hovudkrysset, i den motsatte ende av Solstien. Kafeteriaen befinner seg da bare ca 150 m lenger nede.


POST 1
Dette er Rogalands fylkesblomst. Hvilken art er det?
  (Foto av klokkelyng)

A - Røsslyng           
B - Klokkelyng 
C - Purpurlyng

 

POST 2
Dette er den eneste viltvoksende arten av lønn i Norge. Hvilken art er det? 
(Foto av spisslønn)

A - Platanlønn                      
B - Naverlønn
C - Spisslønn

 

POST 3
Hvilken sommerfuglart er dette?
 (Foto av admiralsommerfugl)

A - Neslesommerfugl                                          
B - Dagpåfugløye
C - Admiral

 

POST 4
Er dette (A) hare, eller (B) kanin?
  (Foto av hare)

A - Hare                  
B - Kanin

 

POST 5
Denne karakteristiske fuglen kan sees i Arboretet. Hvilken art er det?
  (Foto av nøtteskrike)

A - Nøtteskrike
B - Nøttekråke
C - Sidensvans

 

POST 6
Hvilket krypdyr er dette? 
(Foto av stålorm)

A - Slettsnok                
B - Stålorm
C - Buorm 

 

POST 7
Plassér riktig nummer/navn til disse bladene. 
(Blad av hassel, lind og osp)

C - 1: Hassel          
A - 2: Lind
B - 3: Osp 
                                          
                                             

 

 

 


Parti ved Magnoliahagen                                 
 

Nettstedet er utviklet av InBusiness AS