Sist oppdatert: 22.01.2022

Se liste over 15 siste endringer

Soppguiding

Rogaland Arboret har en rik soppflora, noe som er naturlig ettersom mange sopparter er knyttet til spesielle treslag. Mange skoleklasser ønsker rettledning i bruk av sopp, og utover høsten merker vi pågang etter undervisning om dette. Særlig er det aktuelt i 6. klasse på mellomtrinnet.

En "soppdag" i Arboretet starter som regel med at elevene får en liten innføring i de ulike soppgruppene og viktige tegn å se etter ved identifisering av en sopp. En god del matsopper blir vist frem, og det blir alltid orientert om faren for forveksling med giftig sopp. Vanligvis vises det frem et par giftige sopper som eksempel på hva som ikke skal plukkes. Det blir også fortalt litt om samspillet i naturen, og det viktige samlivet mellom sopp og trær.

Så starter den praktiske delen, der elevene selv går ut for å plukkes sopp. Mange synes dette er spennende, og barn lærer utrolig raskt når de får delta praktisk!

Dagen blir avsluttet med at alle får kurvene sine kontrollert av den kvalifisert soppsakkyndige rettleder. Av og til blir det funnet arter som ikke kan identifiseres uten mikroskopering, og disse soppene blir sendt til Botanisk Museum i Oslo for bestemming. Dette synes barna er ekstra spennende. Det fører dessuten til at Arboretet får hjelp til å komplettere sine lister over sopparter som er funnet her. Matsoppen barna har funnet brukes ofte i heimkunnskapstimene i etterkant.

Til og med 2010 er det totalt registrert 187 sopparter i arboretet. En fullstendig liste over disse kan du få om du tar kontakt med oss.

 

Her kan du lese litt aktuelt stoff om sopp



Sopp i tett klynge som dukket opp i flisdeponiet. 23.05.2008

Nettstedet er utviklet av InBusiness AS