Sist oppdatert: 12.06.2024

Se liste over 15 siste endringer

Pekere til aktuelle nettsider og undervisningsopplegg:

 

 

Fag                      Emner                              Generelt                                                

Generelt

 

Artsdatabanken

Biologisk mangfold

http://www.artsdatabanken.no

http://miljolare.no/tema/planterogdyr/

 

 

 

Botanikk

Løvtrær

Bartrær

 

 

 

 

 

 

Blomsterplanter                    Formering 

Frøspredning

 

Sopp

Lav

Moser

 

Planter og geologi 

http://www.nhm.uio.no/skole/undervisningsopplegg/tre-i-fire-aarstider/tre-i-fire-aarstider.pdf

https://www.nibio.no/tema/skog/skoggenetiske-ressurser/treslag-i-norge 

https://www.naturfag.no/binfil/download2.php?tid=2068404

http://www.nhm.uio.no/botanisk/nbf/nettflora/index.htm

http://botanikk.no/

http://no.wikipedia.org/wiki/Tre

 

http://linnaeus.nrm.se/flora/welcome.html

https://www.naturfag.no/tema/index.html

https://www.miljolare.no/aktiviteter/land/natur/ln4/reproduksjon.php

 

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Sopper

https://no.wikipedia.org/wiki/Lav

https://no.wikipedia.org/wiki/Moser

 

 http://www.botanikk.no/geologi.html

 

 

 

Zoologi

Virvelløse dyr

Insekter

Edderkopper

Amfibier

 

Krypdyr

Fugler

Pattedyr

 

http://www.miljolare.no/aktiviteter/land/natur/ln7/

http://no.wikipedia.org/wiki/Insekter

http://no.wikipedia.org/wiki/Edderkopper

http://www.zoologi.no/herpetil

http://no.wikipedia.org/wiki/Amfibier

http://no.wikipedia.org/wiki/Krypdyr

http://no.wikipedia.org/wiki/Fugler

http://no.wikipedia.org/wiki/Pattedyr

  

 

Geologi

 

 

http://www.geologi.no/

http://www.ngu.no/emne/norges-geologi

http://nysgjerrigper.no/temaer/geologi

 

 

Læreplan i naturfag

Barnetrinnet:

1.-2.kl.

3.-4.kl.

5.-7.kl.

Ungdomstrinnet

 

 

https://www.udir.no/lk20/nat01-04 

 

 

https://www.udir.no/lk20/nat01-04/kompetansemaal-og-vurdering/kv81

https://www.udir.no/lk20/nat01-04/kompetansemaal-og-vurdering/kv80

https://www.udir.no/lk20/nat01-04/kompetansemaal-og-vurdering/kv79

https://www.udir.no/lk20/nat01-04/kompetansemaal-og-vurdering/kv78

 

 

Andre interessante pekere:

Anortositt i Rogaland:  https://www.ngu.no/emne/anortositt

Nettstedet er utviklet av InBusiness AS