Sist oppdatert: 12.06.2024

Se liste over 15 siste endringer

Arboretets oppgaver

Arbor
er det latinske ordet for tre, og et arboret er en botanisk hage for trær og busker. Formålet med et arboret er både å skape og å spre kunnskap om slike planter, og å ta vare på deres mangfold og genetiske ressurser. Videre skal arboretet bidra til økt naturforståelse og stimulere til større interesse for naturmiljøet generelt. Et arboret inneholder derfor et stort mangfold av planter, gjerne mer eksotiske og sjeldne arter fra lignende klimasoner fra andre deler av kloden. 

Rogaland Arborets oppgaver kan samles under fire overskrifter, og du kan lese mer om disse oppgavene ved å klikke på lenkene i menyen til venstre.


Naturens element i sentrum av Arboretet


Fargespill og kontraster kan være interessante tema


Blåbelg (Decaisnea fargesii)


Rhododendron 'Goldpracht' - en vakkert glødende hageasalea.

Nettstedet er utviklet av InBusiness AS