Sist oppdatert: 12.06.2024

Se liste over 15 siste endringer

Ville planter og dyr

Før brannen i 1970 var det lynghei og gran- og furuplantninger i området som nå er arboret. Brannen tok livet av mange busker og trær, men det var planter som overlevde som røtter under bakken eller som frø. Frø har også raskt spredd seg fra omkringliggende områder. Samtidig som tilplantingen i arboretet startet etter brannen, har derfor en form for naturlig vegetasjon etablert seg på nytt. Arboretet er dermed en mosaikk av naturlig forekommende planter og eksotiske planter. Dette er med til å gjøre området rikt på ressurser for fugler og andre dyr. Også av sopp finnes det mange arter, blant annet fordi sopper ofte er knyttet til spesielle treslag.

Du finner mer om det ville plante- og dyrelivet i arboretet i lenkene nedenfor. Temaene er behandlet mer grundig i heftene ”Naturligvis Rogaland Arboret” og "Streiftog i Rogaland Arboret". I boken ”Treet – et symbol på liv” finnes dessuten en lett gjennomgang av arboretets geologiske og vegetasjonshistoriske bakgrunn.


Utsikt mot sørvest, med Skittjørn og med Gløersens Minne i bakgrunnen


Området rundt Skittjørn er en spennende lokalitet til å se nærmere på planter, fugler og dyr.

Nettstedet er utviklet av InBusiness AS