Sist oppdatert: 12.06.2024

Se liste over 15 siste endringer

 

Rogaland Arborets historie

Rogaland Arboret ble etablert i 1972 som stiftelse av Rogaland fylke og kommunene Gjesdal, Hå, Kleppe, Randaberg, Sandnes, Sola, Stavanger og Time, etter initiativ fra Bjørn A. Stangebye. Hendelsen som gjorde etableringen mulig, var brannen i 1970 som la 500 dekar skog i aske i det området som nå er arboret. I årene som fulgte etter stiftelsen mottok arboretet gaver i form av penger, planter, utstyr og gratis arbeidskraft.

 

De første 30 årene av arboretets historie er omhandlet i boken ”Treet – et symbol på liv” (se Trykksaker).

 Etter 2002 har arboretet økt noen samlinger, bl.a. rogn/asal (Sorbus) og Rhododendron. Men også nye er kommet til, slike som magnolia, trollhassel (Hamamelis) og prydkirsebær (Prunus). Også stinettet er blitt utbygd. Her skal nevnes Sigurd Aarsland-stien rundt Skittjørn (inkl. Kanalstien), Kjærlighetsstien nord for Øvre dam, og Vårstien som går gjennom Prydkirsebærfeltet. Alle disse stiene er bygd for hånd av Sigurd Aarsland (styreformann i arboretet i perioden 2000-2006).


Styreformennene samlet 19. mai 2006. I kronologisk orden fra høyre: Bjørn A. Stangebye, Osmund Nygaard Hove, Sigurd Aarsland og Ragnvald Albretsen.

Arboretet i dag

Arboretet omfatter i dag ca 700 dekar. Det finnes over 1400 forskjellige slag trær og busker i området, og dette antallet øker ettersom nye plantefelt blir etablert. Noen av plantene hører hjemme i Norge, men de fleste kommer fra andre himmelstrøk. Alle jordens kontinenter er representert i arboretet (bortsett fra Antarktis, som er trefritt). Arboretets største samlinger er av rogn og asal (Sorbus), barlind (Taxus), lønn (Acer), syrin (Syringa) og Rhododendron (kultivarer). Urtidstresamlingen skal også nevnes ettersom den har betydning som genbank for det utrydningstruede urtidstreet (Metasequoia) fra Kina.

 

 

 

I 2007 startet Arboretet arbeidet med å registrere hele samlingen i en spesialutviklet database (IrisBG), i samarbeid med Stavanger botaniske hage og de botaniske hagene og arboretene tilknyttet universitetene i Oslo, Kristiansand,  Bergen, Trondheim og Tromsø.   

 

 

Nettstedet er utviklet av InBusiness AS