Sist oppdatert: 20.09.2023

Se liste over 15 siste endringer

Brennhett ryddearbeid


02.02.12 - Det har i ukesvis vært arbeidet intenst med opprydding i de store mengdene av greinmateriale på hogstflaten nær Aktivitetshuset / kafeteriaen. Den eneste riktige og forsvarlige måten å få gjort denne omfattende og krevende jobben på, er å brenne. Og det til og med i Arboretet, der vi til stadighet terper på og håndhever en restriktiv praksis i omgang med ild!

I løpet av den siste 3-ukers perioden, da vinteren endelig kom, har både vær- og føreforhold vært ypperlige for denne type aktiviteter. Ved at feltet ligger avskilt for seg selv, og med et stabilt og godt snølag som beskytter terrenget omkring, har vi hele tiden følt oss komfortable mht. sikkerheten. Brannvesenet har blitt behørlig underrettet fortløpende, og vi er overbevist om at dette har vært fullt ut forsvarlig. Det har i løpet av disse ukene blitt fyrt opp mange og store bål i dette gamle sitkagranfeltet.

Arbeidet har på mange måter betalt seg ved den tilfredsstillelse det er å se at stadig nye teiger av nyryddet mark har bredt om seg, og det i et overraskende stort tempo! Vi har hatt særdeles god nytte av vår gravemaskin m. klo i dette arbeidet, der mesteparten av greinene har ligget infiltrert i tykke lag. Dels i mekanisk sammentrødde hauger, og dels sammenspleiset etter å ha blitt valset over av tunge skogsmaskiner. Likevel har det vært et formidabelt fysisk anstrengende arbeid som er utført, der kaloriene bokstavelig talt er svidd av i mengdevis. Det er et sant slit å løsne og dra fram slike hardt sammenvevde og brukne greiner. I tillegg blir en stadig eksponert for betydelig strålevarme og mye sterk røyk.

Skulle vi gå løs på dette feltet med fliskutteren, måtte det meste av matearbeidet ha foregått manuelt. Et uoverkommelig blodslit og langt mer tidkrevende. Dessuten ville det vært en altfor risikabel påkjenning for maskinen å måtte fordøye slike enorme mengder greiner, som kan inneholde både jord, sand og stein.

Forøvrig har det lenge pågått et annet rydderabeid lenger vest, nemlig i gamleskogen, Gløersens Minne. Statskog foretok her en forsiktig tynningshogst, der store mengder greiner ble liggende igjen på bakken. Når alt dette skal dras frem manuelt til nærmeste vei for fliskutting, er dette hardt arbeid som tar sin tid. Også her ligger greinene tett innvevd i hverandre, og dels fastfrosset i et isete snølag. Selv om det i dette området har blitt fjernet mange store trær, vil likevel våre besøkende kunne oppleve et relativt godt opprettholdt skogsbilde. Her finner vi en ganske så åpen og innbydende, idyllisk og vel aldrende skog.

 

 

 Abonner på nyheter fra Rogaland Arboret »Seneste 5 nyheter fra Rogaland Arboret

20.09.23  Soppkontrollene i Arboretet
31.03.23  Vårens inntreden
01.12.22  Juletresalg og julegrøt
21.01.22  Kafeteriadriften igang igjen
15.01.22  Åpen kafeteria søndag 16. januar

Nyhetsarkivet til Rogaland Arboret »
Nettstedet er utviklet av InBusiness AS