Sist oppdatert: 16.03.2024

Se liste over 15 siste endringer

Vinter

 

Om vinteren hviler trærne. Arboretet kan være nesten ugjenkjennelig for den som bare har opplevd det om sommeren. Vinteren er tidspunktet for å beundre og studere trærnes arkitektur. Med nakne grener blir trærnes forgreningsmønster tydligere, og også andre karakterer trer tydeligere frem sånn som bark, knopper og kvister. Her er variasjonen stor, og oftest tilstrekkelig for at en kan bestemme plantene til slekt eller art.

 

Noen vedplanter beholder bladene om vinteren. I Norge gjelder det bartrærne samt kristtorn, bergflette (eføy), noen lyngarter samt misteltein. I arboretet vokser også mange innførte vintergrønne arter. Vintergrønne planter kan være uanselige om sommeren, men fremtrer tydelig i landskapet når de andre plantene har kastet bladene.

 

Å ha blader om vinteren er en strategi som medfører både fordeler og ulemper med hensyn til faktorer som ressursutnyttelse og risiko for frostskader. Det å være annerledes enn resten på en eller annen måte er grunnleggende for alle arter. Ved å skille seg fra flertallet tilpasser planten seg sin egen nisje og utnytter sine egne fortrinn samtidig som konkurransen med andre blir så liten som mulig.

 

Noen planter som tydelig skiller seg ut, er de som blomstrer i vinterhalvåret. En del av disse er samlet i Trollhasselfeltet mellom vedplassen og Sigurd Aarsland-stien. Hvis ikke forvinteren blir for streng, kan en allerede ved juletider her finne duftende og vakre kultivarer av både hybridtrollhassel (Hamamelis x intermedia) og duftkrossved (Viburnum x bodnantense).


Viburnum x bodnantense 'Charles 'Lamont', 24.03.2007. Foto: F. Ervik


Arbeidet om vinteren

Vinteren er tiden for rydding av løvkratt og hogst, både i etablerte plantefelt og for å klargjøre nye områder til kommende plantinger.
Dette er også tiden for diverse vedlikehold og reparasjoner, planlegging og forberedelse til neste vekstsesong. Nye bord skal lages, stier og veier skal vedlikeholdes og nye skal bygges.
I tillegg kommer arbeidet med klargjøring og opplagring av ved, juletrehogst og levering.
Etikettering er et annet viktig arboretfaglig arbeid som er en stor utfordring å holde ajoúr. Noe arbeid med plantene kan med fordel gjøres om vinteren når plantene hviler. Dette gjelder beskjæring av mange trær og busker. Hvis ikke det er tele i jorden, kan også denne årstiden brukes til å flytte planter. Likevel så begrenses ofte slikt arbeid med jorda av lengre nedbørsperioder.

Noen planter har røtter eller knopper som er sårbare for frost, og de må tildekkes hvis vinteren blir hard. Andre planter må beskyttes mot rådyr som feier gevirene mot stammer og grener.

 

 

 


Arboretet kan by på fine opplevelser også vinterstid.


Vi søker gjerne skogens ro, også utenom gjøkens tid.


Hybridtrollhassel (Hamamelis x intermedia 'Pallida') i blomst midtvinters.

Vinterstemning med utsikt fra Trollhasselfeltet.

Nettstedet er utviklet av InBusiness AS