Sist oppdatert: 23.11.2023

Se liste over 15 siste endringer

Bevaring

Mange arter av trær og busker er truet med utryddelse fra sine naturlige voksesteder. Dette kan skyldes overdrevet uttak av tømmer, ulike former for naturinngrep, endring av driftsformer, forurensninger samt klimatiske forandringer. Andre arter som ikke i første omgang er truet med utryddelse, lider av tap av genetisk mangfold som et resultat av at deres voksesteder blir mindre og mindre. Som en følge av denne utviklingen, har arboretene en voksende oppgave i å ta vare på planter og plantegenetiske ressurser, som er en viktig bestanddel i det biologiske mangfoldet. Noen av samlingene i Rogaland Arboret er etablert med tanke på å ta vare på et så bredt genetisk materiale som mulig. Eksempler på dette er samlingene av rogn og asal (Sorbus), barlind (Taxus), urtidstre (Metasequoia glyptostroboides) og en kommende samling av viltvoksende norsk lind, også kalt skoglind (Tilia cordata).
Bevaringsarbeidet er koordinert blant annet i samarbeid med Genressursutvalget for skogtrær. Du kan lese mer om Lindeprosjektet ved å klikke her.

Du kan her lese mer om tema som sårbare arter, om verneområder for norske treslag, om bevaring av skogstrær og om trær som kulturminner.

Villfloraen i arboretet er ikke spesielt rik, men det er jo morsomt at det faktisk finnes 2 viltvoksende arter her som er rødlistede, nemlig fagerrogn (Sorbus meinichii) og sørlandsasal (Sorbus subsimilis).

Bevaring av kulturplanter som er fremavlet i vår region, og som ikke lenger er i kommersiell dyrking, er også en del av vår strategi.


Fagerrogn (Sorbus meinichii) er en rødlistet art som faktisk er viltvoksende i Arboretet.

Nettstedet er utviklet av InBusiness AS