Sist oppdatert: 23.11.2023

Se liste over 15 siste endringer

Undervisning

Arboretet skal tilrettelegge for undervisning. Området egner seg svært godt til undervisning i en rekke fag på alle nivåer. 

I kraft av sitt mangfold av arter, både norske og eksotiske, sine innslag av naturlige og menneskeskapte land- og vannmiljøer og sitt dyreliv, er arboretet en stor ressurs for undervisning i naturfag og biologi. I arboretet finnes det gode muligheter for øvelser og observasjoner knyttet til matematikkundervisning (alt fra enkel regning til fordypning i temaer som statistikk, geometri og fraktalteori). Med sitt mangfold på former, strukturer, teksturer, farger, dufter og lyder er arboretet et interessant utgangspunkt også for undervisning i estetiske fag. Den største ressurs ligger kanskje i at det finnes en relevans til så mange fag på én gang, hvilket gjør arboretet egnet til tverrfaglig arbeid og prosjektarbeid.  

Se under UndervisningsoppleggSkoler og grupper og Norske treslag for mer informasjon om dette temaet.

Arboretet har utarbeidet undervisningshefter (naturfaktahefte) som kan kjøpes i kafeteriaen eller bestilles.

 
Til undervisningsutstyret finnes det også utarbeidet nyttige og instruktive illustrerte og fotografiske plansjer over et utvalg ville planter og insekter, laget av biolog Tore R. Nielsen. Liste med relevant støttelitteratur over ulike naturfaglige tema og organisme-grupper finnes også tilgjengelig.  

For å kunne dra igang en mer aktiv og tilpasset bruk av arboretet til undervisning, har vi inngått samarbeid med Humanistisk fakultet (tidl. Institutt for lærerutdanning) ved Universitetet i Stavanger (UiS). Gjennom dette samarbeidet har vi de siste årene arrangert et aktuelt dagskurs spesielt beregnet for lærere. Grindahuset er et fint samlingspunkt både før og etter en undervisningsrunde. Feltet for Norske treslag i bakgrunnen.


Misteltein (Viscum album) Foto: Finn Ervik

Nettstedet er utviklet av InBusiness AS