Sist oppdatert: 12.06.2024

Se liste over 15 siste endringer

Flaggermusprosjekt

Flaggermus ble observert i arboretets fuglekasser, og det var foranledningen til at zoologen Leif Gjerde ved Nordre Øyeren Biologiske Stasjon (NØBI) foreslo som prosjekt å sette opp spesialkasser til flaggermus. Ansvaret for prosjektet fikk Rogaland flaggermusgruppe (et fylkeslag til Nordisk Informasjonssenter for Flaggermus, NIFF) i samarbeid med Rogaland Arboret og NØBI. I juli 1997 ble 36 flaggermuskasser plassert rundt i arboretet. De ligner fuglekasser, men det mangler hull i framkanten. I stedet for hull har flaggermuskassene en smal spalte på undersiden av kassen hvor flaggermusene kryper inn. Det henger ofte 3 flaggermuskasser sammen i lik høyde på samme trestamme. Det er også satt igang forsøk med andre kassetyper i Arboretet.

I 1998 ble de første registreringene gjort. Allerede da var det mange kasser som ble brukt. Så langt har kassene kun blitt brukt av pygmédvergflaggermus (Pipistrellus pygmaeus). Også et individ tilhørende slekten musøre Myotis sp. er registrert i arboretet, men ikke artsbestemt. Både bånddvergflaggermus (Pipistrellus pipistrellus) og trollflaggermus (Pipistrellus nathusii) er funnet ved Mosvannet i Stavanger. Begge artene er sjeldne i Norge, men vil kunne dukke opp i Arboretet.


Mer informasjon av kasseprosjektet kan leses på www.flaggermus.no

Bli mer kjent med dette interessante dyret ved å skaffe deg heftet "Flaggermus som hobby", skrevet av zoolog Leif Gjerde. Ta kontakt med kontoret.

Leif Gjerde har forfattet et spennnende lite informasjonshefte som forteller om flaggermusene og aktivitetene i Rogaland Arboret knyttet til denne fascinerende dyregruppen. Vi kommer til å gjøre dette tilgjengelig på nettet slik at det kan lastes ned i pdf-format. Heftet inneholder en god del fargebilder og illustrasjoner og har tittelen "Flaggermus ved Rogaland Arboret".   

Nettstedet er utviklet av InBusiness AS