Sist oppdatert: 28.05.2024

Se liste over 15 siste endringer

Fugleprosjekt

I løpet av perioden f.o.m. 1991 t.o.m. 2013 er det ringmerket totalt 10.384 individ, fordelt på 43 ulike arter.
I Arboretet henger det for tiden oppe ca 130 fuglekasser. Flaggspetten påfører mange av fuglekassene skade, så vår gode hjelper Magnar Bø får tidvis mye ekstraarbeid med å reparere og skifte ut kasser etterhvert.

Ansvarlig for ringmerkings- og fuglekasseprosjektet er Magnar Bø. Les mer om prosjektet i vår årsmelding (pdf-format).

Vinterfóring av fugler ved Driftsavdelingen medfører en ansamling av ulike arter som gir liv til området også i den mørke årstiden. Ekstra livaktig blir det når ekornet besøker fóringsplassen for å sikre seg sin andel av solsikkefrø.

Pr. 31.12.2013 er det observert 120 arter i Arboretet.

En fullstendig og oppdatert liste over alle observerte arter i arboretet kan fås ved henvendelse til kontoret.
Vi har også tilgjengelig en oppdatert, summarisk oversikt over alle ringmerkede arter. I tillegg har vi en oversikt over alle registrerte gjenfunn og kontroller knyttet til ringmerkingen i arboretet.

Vil du vite mer om fuglene i vårt område og fylket forøvrig, klikk på NOF Rogaland. Her vil du bl.a. finne mye interessant stoff om lokale aktiviteter knyttet til fuglene, observasjoner, ringmerking, fuglevern og mye mer.

Nettstedet er utviklet av InBusiness AS