Sist oppdatert: 12.06.2024

Se liste over 15 siste endringer

Sopp

For en soppsanker har Arboretet litt av hvert å by på. Her finnes områder med skogstrær som furu og gran, og dermed rike forekomster av traktkantarell (Cantharellus tubaeformis) og matriske (Lactarius deliciosus og L. deterrimus). Langs veiene er det ofte smørsopp (Suillus luteus) å finne, og steinsoppen sin ”fetter”, svartbrun rørsopp (Boletus badius), er en av de matsoppene vi oftest treffer på i Arboretet. Enkelte år kan det også være bra med kantarell (Cantharellus cibarius) og steinsopp (Boletus edulis), arter som for mange er toppen av matsopp. Seinhøstes kan vi glede oss over den vakre blå ridderhatt (Lepista nuda). På plenområdene kan vi til tider finne fin matblekksopp (Coprinus comatus), og i mai hender det at barkfyllingene overrasker oss med herlige spissmorkler (Morchella elata).

 

For soppinteresserte er det også mye annet spennende enn matsopp å finne i området vårt. Ser du nøye etter, kan du kanskje finne den vesle stripebrødkorg (Cyathus striatus), en nydelig sopp som ser ut som en miniatyr av ei korg med rundstykker. ”Rundstykkene” inneholder soppsporer, og blir kasta ut av korga og spredd når det regner.

 

Om den nokså sjeldne gulrandkjuke (Phaeolus schweinitzii) kan vi lese i litteraturen at den vokser på ”gjerne hundre år gamle” bartrær. Det er derfor ikke urimelig at vi har funnet denne nettopp i Gløersens Minne, gamleskogen i Arboretet! Dette er ei ettårig kjuke, og egentlig en skadesopp som danner brunråte. Det er imidlertid en verdifull fargesopp, som gir vakre og klare gule og grønne farger.

 

I august spretter det ofte opp en soppart som i litteraturen blir betegnet som sjelden, men her hos oss er den særdeles vanlig! Hulrørsopp (Boletinus cavipes) er en art som er knyttet til lerk (Larix spp.), og det første funnet av denne soppen i Norge i 1962 var nettopp i det området som senere skulle bli Rogaland Arboret.

 

Til og med 2013 var det totalt registrert 187 sopparter i arboretet. Ei fullstendig liste over disse kan du få om du tar kontakt med oss. Med sin store artsrikdom har Arboret-området også alle de vanligste giftsoppene våre, så vær på vakt! Ikke bruk sopp til mat uten at du er helt sikker på arten, og besøk gjerne soppkontrollen for en sjekk.


Soppkontrollen arrangeres av Nyttevekstforeningen Jærsoppen hver høst i Arboretet. Dette tilbudet er gratis og strekker seg over 5 - 6 søndager rundt september måned, og foregår i eller ved Tømmerhytta.  


Tett klynge av sopp i flisdeponiet i mai.

Nettstedet er utviklet av InBusiness AS