Sist oppdatert: 28.05.2024

Se liste over 15 siste endringer

Dyreliv

Med sitt varierte landskap og vegetasjon er det i arboretet gode forhold for et mangfold av liv. Dyrelivet i arboretet er som i skogene ellers på Høg-Jæren. Hare og ekorn er vanlige å se. Et øvet øye finner spor av både rødrev, villmink, grevling, mår, røyskatt og skogmus. Også den mer ukjente snømusa er blitt observert flere ganger i området. Grevlingen kan rote fælt rundt stubber, trær og busker på sin jakt etter noe spiselig. Denne aktiviteten kan i sin tur føre til at planter tørker ut når jorda blir fjernet rundt røttene.

Rådyr er vanlige i området, men er heller lite velkomne i arboretet. En bukk kan gjøre stor skade med feiing av geviret oppetter stammene på trærne. På verdifulle busker og trær henges det såpe for å holde dyrene unna.
Periodevis kan også streifindivid av elg forekomme. Slike store dyr kan gjøre stor skade på plantene om de skulle bli værende mer permanent.

Hotellsåpene som vi henger opp hvert år er det viktigste våpen vi har i kampen mot feieskader på småtrær som blir forårsaket av rådyrbukkene.

Det er for tiden mye spor etter slik feiing på mange småtrær rundt om i arboretet.

For den som vil vite mer om våre ville dyr, klikk på Undervisningsopplegg, eller se disse interessante lenkene for noen ulike dyregrupper som pattedyr, sommerfugler, humler eller krypdyr/amfibier.

Nettstedet er utviklet av InBusiness AS