Sist oppdatert: 16.03.2024

Se liste over 15 siste endringer

Finansiering

Rogaland Arboret har frem til i dag hatt en god utvikling. Dette skyldes blant annet mange betalende besøkere, mengden av dugnad og støtte fra sponsorer og andre støttespillere. Det offentlige bidrag (kommuner og fylkeskommune) utgjør godt under 50 % av arboretets totale driftsutgifter. Resten må Arboretet selv skaffe tilveie via andre inntektskilder.
Arboretets egne inntekter kommer fra gavebidrag ved parkering, salg av juletre og ved, utleie av lokaler, samt kafeteriadrift. Disse inntektene utgjør rundt 25 % av driftsutgiftene.
Dugnad og gaver fra privatpersoner, "Arboretvenner" og ulike firma, har i alle år hatt avgjørende betydning for anskaffelser, ulike prosjekt og videreutvikling av Arboretet.

Gavefond
Bjørn A. Stangebyes minnefond til beste for Rogaland Arboret (tidligere kalt Arboretfondet) er etablert i denne sammenheng - også som egen stiftelse. Alle gaver som ikke er gitt til navngitt formål, skal uavkortet inn på dette fondet. Ifølge vedtektene er det kun renteavkastningen (minus inflasjon) som kan brukes til å inngå i det årlige driftsbudsjettet for Arboretet. Et bidrag til dette fondet er derfor en langsiktig støtte til Arboretet.

Du kan lese mer om temaet ved å klikke på Årsmelding.Ny og lovende sort av rogn (Sorbus 'Rosmari')

Nettstedet er utviklet av InBusiness AS