Sist oppdatert: 16.03.2024

Se liste over 15 siste endringer

Arboretets Venneforening

Arboretets Venneforening støtter driften av Arboretet gjennom årlige bidrag til Bjørn A. Stangebyes minnefond til beste for Rogaland Arboret (tidligere Arboretfondet). Fondets kapital skal som hovedregel ikke røres, men avkastningen brukes til arboretets beste. Bidrag til fondet utgjør derfor en viktig langsiktig støtte til arboretet.

Minste kontingent for medlemskap er kroner 100 for privatpersoner, kroner 250 for foreninger og lag, kroner 500 for bedrifter. Kontonummeret er 3260.09.62670.

 

STØTT ARBORETET - BLI ARBORETVENN DU OGSÅ!

Kvittering for bidrag til fondet er Arboretets årsmelding.
Gulbladet fjærhyll (Sambucus racemosa 'Plumosa Aurea')

Nettstedet er utviklet av InBusiness AS