Sist oppdatert: 12.06.2024

Se liste over 15 siste endringer

Sponsorer og støttespillere

Rogaland Arboret har fra begynnelsen nytt godt av hjelpen fra mange ulike støttespillere. Støttespillerne omfatter privatpersoner, lag, foreninger og firmaer. Noen av disse ønsker å være anonyme, men de fleste står oppført i arboretets årsmelding. Noen har bidratt med pengegaver til spesielle driftsmessige behov, andre med midler til utvalgte prosjekt. Andre igjen støtter arboretet ved å gi gode betingelser i form av rabatter på varer og tjenester.
Se ellers i våre tidligere årsmeldinger for utfyllende informasjon.
 

Liste over sponsorer og støttespillere:

 • Arboretvennene (årlige støttebidrag)
 • Lions Club (kafeteriadrift)
 • Else og Odd Isaksen (testamentarisk gave)
 • Sandnes Rotary Klubb m. John Sverre Frøyland (infrastruktur-prosjektet)
 • Velde (veigrus) 
 • Norsk Naturgjødsel (gjødsel)
 • Canon Business Center Stavanger (kontormaskin)
 • Skurve Auto (bilservice)
 • Gand vgs elevgruppe (flislegging/vedkjøring)
 • Fjogstad-Hus (transport/innførsel av Rhododendron)
 • Rhodo Sør-Vest (artssamling Rhododendron)
 • Bertel O. Steen (billeie)
 • Ruddi Perriard (planteleverandør Rhododendron)
 • Brødrene Dahl (rørleveranse) 
 • Sandnes Sparebanks Gavefond (natustiprosjekt og forprosjekt infrastruktur)
 • Folkvord Planter (planteleveranse) 
 • Lysfix AS (lysmaster)
 • Gand vgs elevgrupper (flislegging/vedkjøring)
 • Sopp- og nyttevekstforeningen Jærsoppen (soppinfo og soppkontroll)
 • Sandnes Idrettslag (Arborettrimmen)
 • Magnar Bø (fuglekasseprosjektet/ringmerking)
 • Tore R. Nielsen (bordkort/foto)
 • Einar Egeland (fotobidrag/layout)
 • Morten Oseland (maskinlån)
 • Sveinung Oseland (datasupport)
 • Arve Garvik (sveisearbeid)
 • Bjørn Bråtveit (sveisearbeid)
 • Knud Lunde (trearbeid/dreiing)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Velde logo
Norsk Naturgjodsel logo
 

 

Nettsiden er laget av Tiber AS, 2006Mot Stevneplassen

Nettstedet er utviklet av InBusiness AS