Sist oppdatert: 12.06.2024

Se liste over 15 siste endringer

Trollhasselfeltet

Dette feltet er lokalisert i skråningen langs Granstien og vedplassen, med flott utsyn mot Skittjørn og liene oppover. Med Sigurd Aarsland-stien nær ved som omkranser hele tjørna, skapes det her i området et intimt og vakkert miljø. I dette feltet vokser vinter- og vårblomstrende arter og kultivarer av trollhassel (Hamamelis) og krossved (Viburnum) og enkelte andre slekter som kristtorn (Ilex), leddved (Lonicera) og Osmanthus. Planter fra disse slektene finnes også andre steder i arboretet.


Trollhasselfeltet, 6. januar 2008. Foto: F. Ervik


Flere arter og kultivarer av trollhassel har vakre høstfarger, men det er de velduftende og ofte fargesterke blomstene i vinterhalvåret som virkelig er attraktive. Trollhassel finnes ikke viltvoksende i Norge, men har fått sitt norske navn fordi bladene likner på hassel. Den er likevel ikke i familie med hassel, og det er tydelig når en ser hvor ulike blomstene er. Trollhassel var viktige medisinplanter for indianerne i Nord-Amerika. Plantene har sterke antioksydanter. I dag forskes det på evnen som uttrekk av trollhassel har til å dempe og hindre betennelser. Her til lands er kultivaren Hamamelis x intermedia 'Pallida' den vanligst plantede, og som er en av de aller beste. Kultivarene har et fargespekter som varierer fra klargule hos 'Arnold Promise', til kopperrøde hos 'Diane'. Disse og andre interessante kultivarer av trollhassel finner du i samlingen.Hamamelis x intermedia 'Arnold Promise', 6. januar 2008. Foto: F. Ervik 

Av krossved finner du duftkrossved (Viburnum x bodnantense), en krysning mellom den kinesiske Viburnum farreri og Viburnum grandiflorum fra Himalaya. Fra denne krysningen kommer de vakre kultivarene 'Dawn', 'Deben' og 'Charles Lamont'. Alt etter vær og føreforhold starter disse ofte blomstringen fra utpå høsten, og videre etappevis frem til våren, bare avbrutt av strengere frostperioder. Blomster som blir skadet av frost blir snart etterfulgt av nye ettersom det stadig er knopper som står klare til å overta.
Én art av krossved (Viburnum opulus) har sin naturlige utbredelse i Norge. Den blomstrer på forsommeren og er ikke plantet i Trollhasselfeltet. Du finner den derimot i området for Norske treslag.

 


Keiserkrossved (Viburnum x bodnantense 'Charles Lamont') blomstrer i etapper fra høst til vår.

Nettstedet er utviklet av InBusiness AS