Sist oppdatert: 28.05.2024

Se liste over 15 siste endringer

Rhododendrondalen

Blant tre- og buskslekter er Rhododendron med rundt 1000 arter en av de største som finnes. Den hører til lyngfamilien (Ericaceae), men omfatter alt fra små, krypende busker til trær på opp til 30 meter. Også blomster og blader viser stor variasjon i slekten, og botanikerne har hatt problemer med å få orden på den. Iøynefallende og ofte store blomster er typiske, og de er årsaken til navnet Rhododendron som er gresk og betyr ”rosetre” eller ”blomstrende tre”. Variasjonen i blomstenes størrelse, form og farge viser tilpasning til ulike bestøvere som bier, sommerfugler, nattsvermere, fugler og flaggermus. Det er nektar bestøveren søker i blomstene, og det finnes i bunnen av blomstene. Nektaren er forresten ofte giftig for oss mennesker, så honning av Rhododendron skal man holde seg unna. Rhododendron har sin hovedutbredelse og største mangfold i Sino-Himalaya, men den finnes representert i store deler av Asia, Nord-Amerika og Europa. Også i Norge har vi to små Rhododendron-arter, lapprose og finnmarkspors. Sistnevnte ble tidligere henført til en egen slekt, Ledum
Rhododendrondalen viser noe av slektens variasjon og mangfold, men dalen er også anlagt og tilplantet med tanke på å skape et vakkert landskapselement i arboretet. Rhododendron finnes det mest av på vestsiden av stien. I tillegg til den løvfellende hageasaleaen, finnes det særlig på østsiden av stien en mengde dekorative busker og trær fra ulike planteslekter og familier.

Det finnes en enorm formrikdom innenfor denne slekten, noe de over 28 000 registrerte kultivarene / hybridene vitner om.

 

I samarbeid med vår danske kontakt og leverandør, Ruddi Perriard, lokalforeningen Rhodo Sør-Vest og støttespiller Fjogstad-Hus, ble det i 2011 etablert en egen samling av villarter. Denne samlingen er bygget opp etter moderne botanisk-systematiske kriterier og er lokalisert i nedre og vestre side av Rhododendrondalen. Artssamlingen omfatter idag over 140 arter, underarter og varieteter. Størstedelen av plantematerialet er villinnsamlet fra 3000-4000m høyde i provinsen Yunnan i SV-Kina. Rhododendron 'Taurus', 13. mai 2006. Foto: F. Ervik


Rhododendrondalen, nedre del


Parti fra samlingen av hageasalea

Nettstedet er utviklet av InBusiness AS