Sist oppdatert: 16.03.2024

Se liste over 15 siste endringer

Norske treslag

Feltet "Norske treslag" er lokalisert på begge sider av Olav Mois vei, i området mellom Vassvikveien og den innerste parkeringslommen. Hensikten med etableringen av dette feltet er å legge tilrette for læring og gjenkjenning de 30 vanligste treslagene vi finner i naturen i Norge. Plantene som står utplassert her, er for det meste hentet inn som villmateriale fra Arboretet, supplert med innsamlinger fra nærområdet rundt. Noen arter ble samlet inn i nordfylket, fra lokaliteter nær Nedstrand i Tysvær kommune. Vi har også fått tilsendt viltvoksende bøk fra Larvik, og samlet inn viltvoksende spisslønn ved Lyngdal.  
Du kan klikke deg inn for å skaffe deg en oversikt over alle artene som finnes representert i dette feltet. Ta kontakt dersom du ønsker mer informasjon.

 

I undervisningsheftet "Naturligvis Rogaland Arboret" finnes et avsnitt om denne samlingen med hjelp til å bestemme noen av artene. Se Trykksaker for mer opplysninger om dette naturfaktaheftet.

Se ellers Undervisning og Skoler og grupper for ytterligere opplysninger om bruk av Arboretområdet.

 

 

Her kan du få opp en liste med oversikt over treslagene, sammenkoplet til aktuelle lenker med informasjon knyttet til hver av artene. Denne listen er under utarbeidelse og vil bli fyldiggjort etterhvert. Oppdatert informasjon om løvtrærnes nytteverdi og praktiske anvendelse, kan du få her ved å klikke på bruksegenskaper

  

Her finner du flere lenker med mye godt stoff om et utvalg av norske treslag, utarbeidet av Norsk institutt for skog og landskap: 1) Treslag i Norge 2) Skogstrær i Norge 3) Bartreslag 4) Lauvtreslag. Ytterligere informasjon av et utvalg trær kan en finne ved å klikke månedens treslag

  

 

 

For mer informasjon om læreplaner og relevante lenker som omtaler de ulike grupper av organismer, se under vinduet Undervisningsopplegg øverst på hovudsiden.

 

 

 

 

Test deg selv: Se om du klarer disse 12 artene. Du finner fasiten ved å klikke på "Nyheter"

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 rogn, eik, ask, alm

bøk, svartor, hassel, hegg

platanlønn, rødhyll, furu, spisslønn

 

 

 

 
Tindved (Hippophae rhamnoides)

 

 

Nettstedet er utviklet av InBusiness AS