Sist oppdatert: 01.12.2022

Se liste over 15 siste endringer
Lønneåsen

Lønneåsen er det lave høydedraget mellom plenområdet Parken og David Vatnes vei mot øst. Området på og rundt denne moreneryggen er viet lønneslekten (Acer). Vakre lønnetrær finnes også andre steder i arboretet, blant annet i Rhododendrondalen. Den store lønneslekten er naturlig utbredt på alle kontinenter på den nordlige halvkula og viser stor variasjon. Mange titalls arter og enda flere kultivarer kan dyrkes i vårt klima. Lønn viser sin verdi som prydtre på forskjellige måter gjennom hele vekstsesongen. Ved lauvsprett fremstår ofte knoppene med dekorative knoppskjell (f.eks. A. capillipes). De fine gulgrønne blomsterstandene åpner seg før, under eller etter bladsprett, avhengig av art. Blomstene er nokså like, produserer nektar og bestøves av insekter. Blomstermengden varierer mye og skiller noen kultivarer ut som mer iøynefallende enn andre. På ettersommeren vil mange gjenkjenne et tre i lønneslekta på ”nesene” eller ”helikoptrene”. Det er de todelte fruktene. Hver del inneholder et frø og er utstyrt med en vinge som gjør at den roterer ned fra treet. Fruktene sitter sammen i klaser eller skjermkvast som hos noen arter har stor prydverdi. Eksempler på slike er A. heldreichii subsp. trautvetteri og A. erianthum. Noen lønnearter har også dekorativ bark som skiller seg ut, slik som den vakre  papirlønna (A. griseum). Mange lønnearter er ellers godt kjent for sine spektakulære høstfarger som blir spesielt framtredende i klart og fint høstvær kombinert med lav nattetemperatur.


Viftelønn (Acer palmatum 'Osakazuki')


Dvergformer av japanske lønner


En dekorativ lønn fra Balkan (Acer heldreichii subsp. trautvetteri)


Acer x conspicuum 'Phoenix'. 12. oktober 2007. Foto: F. Ervik
Nettstedet er utviklet av InBusiness AS