Sist oppdatert: 16.03.2024

Se liste over 15 siste endringer

Bevegelseshemmede

Vi er opptatt av at de mennesker som er minst mobile og som har liten sjanse til å kunne ta seg ut på egen hånd, skal kunne få sjanse til å få oppleve noe av de samme naturgledene som oss andre. 
 
Arboretets stier er for det meste gruslagt, mens enkelte er flislagte (se symbolforklaringene i kartet). De fleste stiene er tilstrekkelig brede til at rullestolbrukere kan ta seg fram. Ved kafeteriaen finnes alltid åpne toaletter, også for rullestolbrukere.
Ved spesielle behov er det mulig for privatpersoner å få tillatelse til å foreta biltransport på arboretets veinett. Ta kontakt med kontoret, så avtaler vi nærmere den praktiske biten ! 

Minibusser
Arboretet ønsker bo- og aktivitetssentrer, dagsentrer og lignende institusjoner velkomne til å bruke arboretet, også når biltransport i området er ønskelig. Ved henvendelse til arboretet kan en få låne et oversiktskart med anbefalt kjørerute.
Vi registrerer med glede at flere og flere gjør seg bruk av området på denne måten.

Rullestolsløp
Det arrangeres hvert år i mai et rullestolsløp ("Full Rulle) i arboretet i regi av Lions Club (se kalender).Parti fra Sigurd Aarsland-stien

Nettstedet er utviklet av InBusiness AS