Sist oppdatert: 16.03.2024

Se liste over 15 siste endringer

Vi vil gjerne gjøre publikum oppmerksom på at f.o.m. 2010 er arboretets areal blitt utvidet med 113 daa. Dette nye området ligger på Myklabust, rett innenfor parkeringsplassene til Melsheiområdet, og strekker seg inn til arboretets tidligere grense i nordvest. Arboretets totalareal omfatter nå hele 700 daa. Vi står foran et tid- og kostnadskrevende arbeid for å få det nye arealet innlemmet, samtidig som det må til en oppgradering av hele vår digitale kartbase.  Arboretkart.pdfArboretkart ortofoto.pdf
Surbær (Aronia mitschurinii)Kaukasustrollhegg (Rhamnus imeretinus)Rødeik (Quercus rubra)Japanagnbøk (Carpinus japonica)

Nettstedet er utviklet av InBusiness AS