Sist oppdatert: 12.06.2024

Se liste over 15 siste endringer

Skikk og bruk

 

Arboretet skal være til glede for alle. Vær vennlig å overholde reglene som gjelder.

 

 

  • Dyr. I arboretet er det båndtvang for hunder hele året. Det er forbudt å kaste poser med hundeskitt på arboretets område. Dette gjelder også i søppelbøttene på toalettene i Aktivitetshuset. Vi ber hundeeiere sørge for å legge til rette for å ta med seg disse posene hjem. Hvis en ikke har en slik pose for hånden er det viktig å passe på at hundeskitt havner i vegetasjonen utenfor stier og plener. På slike steder i terrenget vil den ganske raskt gå i oppløsning og forsvinne naturlig. Problemet med hundeposer som blir kastet både her og der, er klart økende. Ridning i området er forbudt. Det er ikke tillatt med hester i Arboretet.
  • Ferdsel til fots. Ferdsel skal foregå på veier, stier og plener for å unngå at småplanter tråkkes ned eller skades. Dette gjelder hele året.
  • Sykling. Av hensyn til de gåendes sikkerhet og trivsel er sykling i arboretet forbudt med unntak av grenseveiene Via Bella, Myklabustveien og Vassvikveien. Syklister må her vise hensyn til de gående. For skoleklasser er det likevel mulig å få tillatelse til å sykle forsiktig og i kolonne inn til nærmere bestemt sted etter avtale med arboretet.
  • Samle planter. Alle er velkomne til å plukke sopp og ville bær i arboretet. Skoleklasser og elevgrupper har etter avtale lov til å ta med seg litt blader til å identifisere trær i den norske tresamlingen, og til å lage bladsamling. Utover dette er det forbudt å bryte kvister, ta med plantedeler eller plukke blomster i arboretet.
  • Piknik. Det er lov å bruke arboretet til piknik, men sørg for å rydde opp etter deg. Bemerk forbudet mot bål og grilling!
  • Brannfare. Det er forbud mot bål og grilling i arboretet, hele året ! I perioden mars-mai, og ellers når det er tørt, er det dessuten røykeforbud. Med så mye høyt og tørt skogsgress er brannfaren stor, særlig utover våren før plantene blir grønne. Faren for en katastrofal brann er under slike forhold er mye større enn det folk flest faktisk er klar over. Vi ber folk derfor innstendig om å ta dette på alvor!


Plakaten taler for seg selv.


Ta hensyn !


 

Nettstedet er utviklet av InBusiness AS