Sist oppdatert: 12.06.2024

Se liste over 15 siste endringer

Skoler og grupper

Skoler og grupper er hjertelig velkommen til å bruke arboretet til rekreasjon og undervisning. Det er viktig at alle forstår og respekterer arboretets regler. Den som er arrangør har ansvar for at dette skjer (se Skikk og bruk og Orientering for lærere). Hvis du er ansvarlig for store grupper, ber vi deg også varsle arboretet i forkant. Det hjelper oss å planlegge.
For aktuelle lenker knyttet til læreplanene, klikk Undervisningsopplegg. For mer informasjon som har relevans omkring dette temaet, se Undervisning, evt. også Ville planter og dyr.
Oppdatert informasjon om hhv. fugle- og flaggermusprosjektet finnes i vår årsmelding som er publisert på nettsiden. For å skaffe deg et nærmere overblikk over området, klikk Arboretkart. Arboretet har de siste årene vært representert med stand i forbindelse med skolemøtet for Rogaland. 
 
Fasiliteter
Det finnes et grindehus ("Grindahuset") nær samlingen Norske treslag som fritt kan brukes og der klassene kan samles. Det er mulig å leie Aktivitetshuset/kafeteriaen og Tømmerhytta til ulike prosjekt- og klassearbeid. Hvis ikke Aktivitetshuset er i bruk, kan en ellers fritt gjøre seg nytte av verandaen etter behov. Se ellers Utleie av lokaler for oversikt og priser. Toaletter finnes ved kafeteriaen og er åpne på dagtid.

Felt for Norske treslag
Ved den innerste av parkeringsplassene har vi etablert en samling av våre 30 vanligste treslag. Ved at de ulike trærne er samlet innenfor et begrenset område, kan en legge opp til effektiv og praktisk plantekjennskap. Se Norske treslag for nærmere omtale av dette feltet og for å finne mer informasjon om våre ville treslag.
I utkanten av dette feltet står Grindahuset som fritt kan brukes som "klasserom" og base under besøket. Du vil finne masse intertessant informasjon ved å klikke Fakta om våre viltvoksende treslag.

Undervisningsmateriale
Arboretets informasjons- og undervisningsmateriale selges i kafeteriaen, eller kan bestilles fra arboretet (post@rogalandarboret.no). Se Trykksaker for en fullstendig oversikt.
Klikk på litteraturliste og plansjer for mer informasjon om kompletterende undervisningsmateriale.
Ta kontakt med oss på mailadressen post@rogalandarboret.no.

Utstyr
Arboretet har et oppsett stereoluper og annet laboratorieutstyr (sakser, pinsetter, skalpeller, håver etc.) som kan lånes etter avtale i forbindelse med klassebesøk. Det finnes også bestemmelsesduker til planter, insekter og andre ”småkryp”. For å få en detaljert oversikt over dette klikk på tilgjengelig undervisningsutstyr.
For mer detaljerte opplysninger om bruk av området, opplegg og utlån, klikk Orientering for lærere eller evt. ta kontakt med kontoret

Guiding
På grunn av lite personal har arboretet begrensede muligheter for å gi guidede turer. Det er likevel mulig å henvende seg til kontoret hvis det er ønske om guiding.
Arboretet kan også formidle ønsker om mer spesifikk soppguiding / undervisning etter nærmere avtale. Vi tar da kontakt med soppsakkyndige i Sopp- og nyttevekstforeningen for å sjekke mulighetene for dette, og det opprettes så direkte kontakt mellom lærer og soppsakkkyndig. Se ellers under punktet Soppguiding.

Naturstier
I 2015 ble det etablert en naturstiløype rundt Skittjørn med 10 poster fordelt langs stitraséen her. Dette er en delvis aktivitetsbasert natursti, som inneholder ulike naturfaglige tema. Denne egner seg godt som et opplegg som vil fungere for skoleklasser på ulike nivå.

 Vi kan også tilby en enkel natursti godt tilpasset hele familien. tilpasset Selve traséen består av 7 tavler / poster som starter ved krysset Solstien / Lerkestien og fortsetter bortover Utsikten og avslutter med siste post ved Eikedammen. Herifra kan en følge Eikestien videre ned til Aktivitetshuset / kafeteriaen. Fasit finnes i enden på verandaen utenfor kafeteriaen. 
  
Ideer til undersøkelser, aktiviteter og temaer
Arboretet kan være et viktig verktøy i undervisningen på alle nivåer innenfor emner som naturfag, biologi, matematikk, fysikk, kjemi, estetiske fag samt tverrfaglige emner og prosjektarbeid. Forslag til idéer for undersøkelser, aktiviteter og temaer er under utarbeidelse og vil bli lagt ut her. Vi anbefaler deg å undersøke lenkene under Undervisningsopplegg.

I regi av Høgskolen i Hedmark er det publisert et interessant undervisningsopplegg spesielt beregnet for 5.klassetrinnet med tittelen "Økologi i furuskogen". Dette praktisk tilrettelagte oppgaveoppsettet er en god veileder for den som ønsker å bruke arboretområdet til slik undervisning. Ved hjelp av dette opplegget kan en bruke den litt aldrende furuskogen som grenser til feltet for Norske treslag. Denne aktuelle skogteigen ligger lett tilgjengelig langs Vassvikveien, som er gårdsveien inn til våre naboer i Vassvik. Se lengst sør på Arboretkartet.

Ved Botanisk hage i Oslo har de også laget et enkelt opplegg for å bli bedre kjent med norske løvtrær, og du kan her finne fasit. De har også laget et undervisningsopplegg spesielt for barnetrinnet og mellomtrinnet som heter "Vi følger et tre i fire årstider". Det finnes også tilgjengelig et par fine og informative plansjer over norske løvtrær

For de som er interessert i å gjøre seg mer kjent med løvtrærne og deres kjennetegn om vinteren (vinterdendrologi), klikk på Norsk Botanisk Forenings Nettflora.

For den som vil vite mer om våre viltvoksende treslag vil vi sterkt anbefale den fargerike og informative plakatserien "Trær i Norge", utgitt av NIBIO. Det er laget hele 12 slike plakater som kan bestilles gratis (kun frakt). 

Det norske Skogselskap har utarbeidet undervisningsopplegg som er tilpasset de ulike skoletrinnene. For mer informasjon om disse, klikk på Skoleskogen

Forøvrig finnes det mye relevant informasjon om bruk av naturmijøet til undervisning på nettstedet Den naturlige skolesekken

Ta ellers kontakt med kontoret ved spørsmål om utfyllende informasjon.   


Klasserom i det fri: Grindahuset står plassert tett ved feltet for Norske treslag. Naturens egen skolestue.


Her kan leksjonen for elevene forberedes.


Grindahuset er oppført etter den gamle vestnorske byggeskikken grindebygg.

Nettstedet er utviklet av InBusiness AS